Củ Chi: Tăng cường vận động sử dụng nước sạch và thu gom rác sinh hoạt

thực hiện kế hoạch cấp nước sạch, tính đến nay, tổng số hộ dân trên địa bàn huyện được tiếp cận nước sạch đạt 100%; 98,61% hộ dân sử dụng nước xem thêm Giá đất Củ Chi sạch bằng 4 giải pháp gồm: 86.136 hộ dùng nước từ mạng cấp nước, 12.187 hộ dùng nước từ đồng hồ tổng; 18.305 hộ sử dụng nước từ bồn cấp nước và 355 hộ dùng thiết bị lọc nước. bây chừ, trên địa bàn huyện còn 1.654 hộ dân chưa dùng nước sạch, chiếm tỷ lệ 1,39%.

Đối với việc vận động hộ dân, đơn vị đăng ký thu gom rác, đến nay toàn huyện đã có 115.656 hộ thực hành đăng ký lượm lặt rác, đạt 100%. song song, các xã thị trấn đã thực hành lấy quan điểm đóng góp của người dân về giá dịch vụ lượm lặt rác sinh hoạt.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ toạ UBND huyện Củ Chi Lê Đình Đức đề nghị: tập trung tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch; các xã, thị trấn cần xây dựng kế hoạch cắt cử cụ thể đối với tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong vận động dùng nước sạch trên địa bàn; tổ chức rà di dời các bồn nước tập trung nơi không có nhu cầu dùng, di dời đồng hồ chùm, đồng hồ hỏng để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng nước sạch; thực hiện quản lý chặt chịa việc lượm lặt rác thải sinh hoạt, tư vấn đề xuất phương án giá dịch vụ thu nhặt rác sinh hoạt để trình Hội đồng dân chúng huyện trong kỳ họp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline